Träff
Land
Person nr: (ÅÅÅÅMMDDnnnn)
 
Förnamn: Efternamn:
   
Telefon:
 
E-Post
 
Kontroll:
6  + 3  = 
 
  
 
Motorklubb 5100 behandlar alla uppgifter som lämnas till oss med yttersta aktsamhet.
Adress, telefonnummer och personnummer sparas för sedvanligt brukande i ideell förening.
Vi lämnar inte ut dessa till andra part. E-postadress kan komma att användas för att
sända ut information om klubben och från våra samarbetspartners. Vi har valt att verifiera
våra medlemmar med personnummer. Dessutom så binds personnummer mot körkort och
licenser på arrangemang. Dock så samkörs inte vårt medlemsregister mot detta på plats.
Vi följer och rättar oss efter aktuell lagstiftning.