Ackrediteringsavtal MK5100

Regler och skyldigheter för press och media på Mantorp Park


Läs följande information noga

Att anmäla sig till en MK5100 träff som PRESS / Media innebär att du bekräftar att du har läst och förstår de nedanstående regler och vilka skyldigheter som gäller för dig under din vistelse på Mantorp Park, samt att du kommer att följa dessa.

All ackrediterad press och media måste läsa och signera detta avtal innan dem får sin ackreditering, väst och har tillåtelse att tillträda Mantorp Park som ackrediterad press/media.

Att bryta mot detta avtal och dess innehåll innebär att din ackreditering blir indragen, samt att du kan tvingas lämna området.

Det är viktigt att du förstår innehållet i detta avtal innan du signerar. Fråga pressansvarig eller behörig personal på Mantorp Park vid eventuella frågor.

 

Ackrediteringsavtal Regler och skyldigheter för press och media på Mantorp Park

 

Regler och information att vistas/arbeta på Mantorp Park kan vara farlig och du gör detta på egen risk. Observera att du inte är täckt av någon annan personförsäkring än din egen eller den din arbetsgivare innehar åt dig. Agera ansvarsfullt, var alltid uppmärksam och följ nedanstående regler.

1.       Pressväst måste alltid användas och vara väl synlig. Mantorp Parks egen officiella press/mediaväst är den enda som tillåts användas. Ev. undantag kan förekomma vid godkännande av pressansvarig.

2.       All ackrediterad press/media är skyldig att delta i ett (1) pressmöte.

3.       Respektera och följ alltid begränsade områden och skyltar.

4.       Följ alltid instruktioner och hänvisningar från MK5100s personal.

5.       Media och press är endast tillåtna att vistas på angivna platser. Är du osäker på var du får vistas ska du alltid fråga MK5100s personal.

6.       Vistas alltid minst en (1) meter bakom säkerhetsbarriärerna.

7.       Respektera fordonens hastighet både på och utanför banan. Var uppmärksam, olyckor kan ske även utanför banområde.

8.       Det är förbjudet att tillträda och korsa banan när banan brukas.

9.       Ha alltid en fot i marken när du arbetar och var alltid redo att snabbt kunna flytta dig. Ligg aldrig ner, sitt aldrig ner och stå aldrig på båda dina knän.

10.   Använd sunt förnuft. Om du ser en annan person vara i en farlig situation är det viktigt att du informerar den personen eller informerar MK5100s personal. Säkerhet kommer alltid först.

11.   Fråga alltid MK5100s personal om du har frågor rörande din vistelse, säkerhet och arbete på område.

12.   Respektera dina kollegor på banan och följ alltid medieindustrins uppförandekod.

 

MK5100 och aktuell eventpartner har rättigheten att neka dig fortsatt press- /mediaackreditering och Mantorp Park and har rättighet att neka dig fortsatt tillträde till Mantorp Park om vi anser att du inte uppfyller detta ackrediteringsavtal. Om din press- /mediaackreditering tvingas du återlämna din lånade press-/mediaväst.

MK5100 reserverar sig rätten att neka/frånta dig ackreditering om vi anser att du utgör en säkerhetsrisk. Detta kan dessutom leda till avvisning från Mantorp Parks område.


 

Vid anmälan accepterande man detta document

 

Att anmäla sig till en MK5100 träff som PRESS / Media så godkänner man detta ackrediteringsavtal, vilket innebär att jag har läst och förstår dess innehåll, samt lovar att förhålla mig till ovanstående regler och skyldigheter.

 

Jag förstår att min vistelse på Mantorp Park är på egen risk och att Mantorp Park eller dess aktuella partner, inte kan hålla sig ansvarig för eventuella skador på mig eller min utrustning och mina ägodelar från ett resultat av vårdslöshet, försummelse och/eller underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta ackrediteringsavtal