Land
Person nr: (ÅÅÅÅMMDDnnnn)
 
Kön:
 
Förnamn: Efternamn:
   
Adress:
 
Postnr: Ort:
   
Telefon:
 
E-Post
 
Kontroll:
9 + 4  = 
 
  
 
Motorklubb 5100 behandlar alla uppgifter som lämnas till oss med yttersta
aktsamhet. Adress, telefonnummer och personnummer sparas för sedvanligt
brukande i ideell förening.
Vi lämnar inte ut dessa till andra part. E-postadress kan komma att användas
för att sända ut information om klubben och från våra samarbetspartners.
Vi har valt att verifiera våra medlemmar med personnummer. Dessutom så binds
personnummer mot körkort och licenser på arrangemang. Dock så samkörs inte
vårt medlemsregister mot detta på plats.
Vi följer och rättar oss efter aktuell lagstiftning.

In Case of Emergency (ICE)
Om du skulle råka ut för en olycka eller bli hastigt sjuk är det bra om vi kan snabbt komma i kontakt med dina anhöriga.